Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Droga pani Starosto!

Chciałabym się spytać na co są przekazywane pieniądze na Radę Rodziców? Serdecznie proszę o odpowiedź.

Z wyrazami szacunku
Uczennica
Katarzyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Środki finansowe zgromadzone przez Radę Rodziców szkoły lub placówki oświatowej wydatkowane są wg zasad określonych w regulaminie tego organu.
Regulamin Rady Rodziców dostępny jest w szkole lub placówce.
Organ prowadzący szkołę czy placówkę oświatową sprawuje nadzór w zakresie finansów nad prawidłowością dysponowania przyznanymi jednostce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez nią środkami pochodzącymi z innych źródeł. Środki finansowe gromadzone przez Radę Rodziców do takich nie należą i tym samym, nie podlegają nadzorowi organu prowadzącego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst