Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam
Oglądałam program w tv o dzieciach z domu dziecka. Wiem, że p. Berlińscy starają się o stworzenie rodzinnego domu dziecka. Z programu wynikało, że państwowe placówki nie są dobrym miejscem dla nieszczęśliwych dzieci. Dlaczego utrudniacie im stworzenie RDD ? Znam dzieci, które są u Berlińskich, są tam szczęśliwe, zadowolone, mają szczęśliwą rodzinę. Państwo B mają duże serce i chcą przygarnąć jeszcze inne dzieci pod swój dach. Dlaczego nie chcecie dać szansy innym dzieciom ?
Lidia

Odpowiedź:

Sprawa była przez samych Państwa Berlińskich dwukrotnie przedstawiana do zaopiniowania Komisjom Rady Powiatu i raz całej Radzie Powiatu Pruszkowskiego. We wszystkich przypadkach została negatywnie zaopiniowana.
Państwu Berlińskim Zarząd Powiatu zaproponował inna formę opieki – Wielodzietną Zawodową Rodzinę Zastępczą, tym bardziej że Państwo Berlińscy nie wyrażają zainteresowania przyjęcia docelowo ośmiorga dzieci ( max. w Rodzinnym Domu Dziecka) tylko pięcioro.
Do wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej można przyjąć do 6 dzieci i oprócz zasiłków na każde dziecko otrzymuje się również wynagrodzenie dla opiekuna (na podstawie umowy zlecenia).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst