Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy PCPR wykorzystuje fundusze strukturalne dla osób niepełnosprawnych?
Julia

Odpowiedź:

W minionych latach PCPR uzyskał środki zewnętrzne na działanie w swoim zakresie z dotacji wojewody i marszałka Z pierwszym wnioskiem o dofinansowanie unijne PCPR występuje w ramach pozyskania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na Działania 1.5. a. Jest to projekt dotyczący wspierania osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem szkoleń pracowników instytucji pomocy społecznej, w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy, którzy pracują z osobami z grup szczególnego ryzyka.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst