Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Mam zamiar zakupić działkę we wsi Rusiec, zbieram więc informacje na jej temat. Interesuje mnie jakość gruntu, czy ten teren nie był używany np. na wysypisko, a także ja wygląda poziom wód gruntowych. Pragnęłam uzyskać wypis z rejestru gruntów na temat danej działki jednak w geodezji zażądano ode mnie pełnomocnictwa od właściciela. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że dane z ewidencji są jawne, dlaczego zatem nie mogę uzyskać potrzebnych mi informacji bez zgody właściciela?
Katarzyna

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

W swoim piśmie porusza Pani dwie sprawy:
– możliwości prawne uzyskania wypisu z ewidencji gruntów
oraz
– uzyskanie informacji geotechnicznych o nieruchomości, którą ma Pani zamiar nabyć.

Dane z ewidencji gruntów są jawne, za wyjątkiem danych osobowych właściciela nieruchomości.

W związku z tym może Pani uzyskać takie informacje, jak nr księgi wieczystej, nr ew. działek, ich powierzchnię oraz klasy gruntów i użytki jakie posiadają te działki.

Wypis z ewidencji gruntów może uzyskać:
– właściciel nieruchomości,
– strona, która wykaże swój interes prawny, aby posiadać wypis,
– osoby upoważnione przez właściciela nieruchomości,
– licencjonowani pośrednicy,
– rzeczoznawcy majątkowi i inne osoby publiczne.

Informacje geotechniczne o działce nie są dostępne w Starostwie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst