Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani.
Na stronie Starostwa Powiatowego odbył się nabór do pracy w i tak już zagęszczonym osobowo Powiatowym Urzędzie Pracy. Natomiast strona o ofertach pracy w urzędzie pracy świeci pustką. Jeżeli pójść pod nieaktualne adresy ofert, okazuje że to już historia. Dziwne jest dla interesantów PUP, po co tylu tych urzędników, którzy przemieszczają się w jedną i drugą stronę po wąskich korytarzykach urzędu. W jakim celu jest utrzymywana ta ogromna biurokracja ( Dyrektor, księgowa i cały zastęp inspektorów i referentów) jeżeli do zakładów na Helenówku, TRW czy Mechanicy można tylko dostać się za pośrednictwem agencji pracy. Nie mogę tego pojąć kto od kogo jest ważniejszy. Może to taki sposób na zmniejszenie bezrobocia. Dla bezrobotnych to tylko dodatkowy stres, ponieważ po to, aby bezrobotny mógł podpisać się wystarczy kiosk z jednym okienkiem w centralnym punkcie miasta.
bezrobotny

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie nie powstały żadne nowe stanowiska pracy, ani też zatrudnienie pracowników nie uległo zwiększeniu. W 2005 r. uległa zmianie ustawa o pracownikach samorządowych. Zgodnie z jej przepisami nabór pracowników na stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze otwartego konkursu. Znaczna część pracowników PUP zatrudniona była na podstawie umów czasowych. Po wygaśnięciu umów zawartych na czas określony należało na te same stanowiska zatrudnić pracowników po przeprowadzeniu konkursu. Tak też będzie działo się przy każdym nowym zatrudnieniu na zwolnione stanowisko pracy.

Zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy nie jest duże wziąwszy pod uwagę wszystkie zadania jakie muszą być realizowane przez ten Urząd .

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poza prowadzeniem pośrednictwa pracy nakłada na ten Urząd szereg innych obowiązków, począwszy od obsługi wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń pieniężnych do wielu form aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, jak prace interwencyjne, roboty publiczne, wspieranie tworzenia miejsc pracy u pracodawców i wiele innych.

Urząd realizuje również zadania, wynikające z innych ustaw a dotyczące ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, niektórych spraw z zakresu przepisów emerytalnych a także przepisów, dotyczących osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednia praca z osobami bezrobotnymi w zakresie pośrednictwa pracy jest więc jedną z bardzo wielu dziedzin działalności Urzędu. Doprowadzenie do sytuacji aby oferty pracy prezentowane przez Urząd były aktualne, jest przedmiotem działań, które mają doprowadzić do większej współpracy z pracodawcami składającymi te oferty.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst