Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Witam serdecznie,

Szanowna Pani, proszę zdradzić co i kiedy powstanie w miejscu PORCELITU????

Kiedy ktoś zajmie się remontem ul. Komorowskiej przy targowisku?? To naprawdę wstyd, że w centrum miasta jest ulica, którą trzeba jeździć slalomem!!!!

Kiedy doczekamy się remontu drogi w Pęcicach w kierunku Al. Jerozolimskich (kolejki WKD)
Mamy nadzieję, że tam wystarczy miejsca na chodnik dla pieszych i rowerzystów, którzy teraz dzielą ulicę z kierowcami ?? Czy musi dojść do tragedii żeby ktoś zrozumiał, że należy wyremontować (nie zaklejać istniejące już ubytki co mija się z celem!!!) ten odcinek drogi i zrobić chodnik??!!
Małgorzata

Odpowiedź:

Szanowna Pani

Teren po PORCELICIE stanowi własność prywatną i zgodnie z planem zagospodarowania, zatwierdzonym przez Radę Miasta w 2004 r., przeznaczony jest na:

a) bezpośrednio przy pałacyku dawnego Porcelitu – usługi administracji i kultury
b) fragment za pałacykiem – tereny zieleni parkowej
c) największa, pozostała część terenu, usytuowanego pomiędzy ulicami Komorowską, Ceramiczną, B. Prusa i Armii Krajowej – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna , na parterze i ewentualnie 1-szym piętrze usługi nieuciążliwe (handel, gastronomia, rzemiosło).

W związku z tym każda inwestycja, która tam powstanie musi być zgodna z zapisami planu miejscowego. W tym przypadku rola Starosty ogranicza się jedynie do wydania decyzji zezwalającej na budowę (jeżeli właściciel terenu o nią wystąpi) oraz przestrzegania jej zgodności z planem miejscowym i przepisami.

Uprzejmie informuję, że na ul. Komorowskiej od ul. Gordziałkowskiego w lipcu zostanie wykonana nakładka bitumiczna. Do tego czasu największe ubytki w nawierzchni na tej ulicy zostaną naprawione.

Remont drogi powiatowej Nr 01502 od Dworku w Pęcicach do kolejki WKD w Regułach zostanie rozpoczęty w czerwcu po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Na całej długości remontowanej drogi jezdnia zostanie poszerzona o 1,5 m co znacznie poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych i rowerzystów po tej drodze.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst