Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani Starosto, jak powiat pruszkowski przyczynia się do aktywizacji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych? Czy są realizowane projekty z EFS dla osób niepełnosprawnych? Wydaje mi się, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie robi nic w tym kierunku, przecież to ta jednostka oprócz PUP zajmuje się osobami niepełnosprawnymi. Na ulicach nie ma żadnych plakatów, informacji na ten temat. Dlaczego powiat pruszkowski nie jest zainteresowany wykorzystywaniem środków unijnych na rozwój
zasobów ludzkich w naszym powiecie? Niech PCPR i PUP wezmą się za projekty dla osób niepełnosprawnych.
Pozdrawiam
Anita

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Uprzejmie informujemę, że w chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie przeprowadza działania aktywizujące osoby bezrobotne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przyjętego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 01.07.2004r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1743) wraz z Uzupełnieniem Programu. W związku z Powyższym realizowane są obecnie dwa działania aktywizujące osoby bezrobotne, będące mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego.

Działanie 1.2 zatytułowane \”Otwarty rynek pracy szansą dla młodzieży
w powiecie pruszkowskim\”, przeprowadzane w okresie od 01.06.2005 do 30.04.2006r. skierowane jest do osób do 25 roku życia przebywających w ewidencji tut. Urzędu nie dłużej niż 24 miesiące.

Działanie 1.3 zatytułowane \”Równe szanse dla każdego – wsparcie osób bezrobotnych
w powiecie pruszkowskim\” przeprowadzane w okresie od 1.06.2005 do 31.08.2006r. skierowane jest do osób powyżej 25 roku życia zarejestrowanych nie dłużej niż 24 miesiące.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie w chwili obecnej czyni starania o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
Działanie 1.2 zatytułowane \”Przez start do zatrudnienia\”
Działanie 1.3 zatytułowane \”Szansa na drugi start\”.

Aktywizacja przeprowadzana w ramach przedstawionych działań nie zamyka drogi do uczestniczenia w nich osobom niepełnosprawnym. Należy wyraźnie zaznaczyć, że udział
w ww. projekcie mogą wziąć także osoby niepełnosprawne. Jedynym warunkiem jest konieczność zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ponadto należy wspomnieć, iż wszystkie osoby kwalifikowane są na ww. działania zgodnie z polityką równych szans, która jest niewątpliwie jednym z priorytetów UE dążącym do likwidacji dyskryminacji
i promowania równości. (zgodnie z art. 3 par. 2 Traktatu Amsterdamskiego).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst