Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Chciałabym poruszyć sprawę drogi powiatowej Powstańców Warszawy w Brwinowie. Po tegorocznej zimie stan drogi jest fatalny a chodnik praktycznie nie istnieje. Droga tą uczęszcza codziennie cała masa ludzi w tym dzieci, a prędkość pojazdów często dochodzi do 90-100 km/h. każde wyjście z domu i przejście tą drogą może skończyć się kalectwem…Zachęcam gorąco do odwiedzenia i przespacerowania się ta ulicą i powzięcia jak najszybszych działań zmierzających do poprawy nawierzchni i chodnika, bo drogi powinny być BEZPIECZNE. Kiedy ewentualnie takie działania mogą być zrealizowane???
Mieszkanka Brwinowa

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
W 2005 r. wykonany został projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
ul. Powstańców Warszawy w Brwinowie. Realizacja prac planowana jest w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu Pruszkowskiego w latach 2007-2008. Przebudowa tej ulicy będzie możliwa po zawarciu odpowiedniego porozumienia z Gminą Brwinów, dotyczącego przebudowy chodników.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst