Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,

W dniu 21.02br wystąpiłem o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów spod produkcji rolnej w Granicy wraz ze zgłoszeniem wprowadzenia zmian właściciela w ewidencji gruntów. Pomimo upływu 1 miesiąca nie wydano decyzji, chociaż sprawa nie jest zawiła ani skomplikowana. POZDRAWIAM
Tadeusz Bałachowicz

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Wydanie decyzji o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej musi być w Pana przypadku poprzedzone dokonaniem zmiany w ewidencji gruntów. Z przykrością muszę stwierdzić, że mimo złożenia przez Pana stosownych wniosków, pracownicy Wydziału Geodezji nie podjęli współpracy w ramach poszczególnych stanowisk urzędniczych, co spowodowało opóźnienie w załatwianiu tej sprawy. Informuję, że wydałam już polecenie niezwłocznego rozpatrzenia Pana wniosków. Łącze wyrazy szacunku.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst