Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Chciała bym uzyskać informację kiedy właściwe instytucje zaczną coś robić z błąkającymi się psami? Kilkakrotnie sygnalizowałam (nie tylko ja), że na ulicy 3 Maja błąkają się psy. Jednak kiedy dzwoniłam czy to do straży miejskiej czy to do Urzędu Miasta do właściwej komórki do której mnie odesłano nie przyniosło to rezultatu. Pani zapytała czy psy są agresywne. Przepraszam bardzo ale nie będę sprawdzała czy 4 duże błąkające się psy mnie ugryzą. Dodam, że informacja, że przechodzą przez ogrodzenie też nie wzbudziła zainteresowania ze strony urzędników. Moja 8 letnia córka boi się chodzić do szkoły ale to przecież nie jest dla nikogo problem oprócz osób które tu mieszkają. Czy naprawdę nasze pieniądze (podatki) idą na marne i nie obchodzi to nikogo. Czy musi stać się tragedia ażeby ktoś zareagował. Jestem oburzona biernością służb które powinny pomagać nam mieszkańcom.
Iwona

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Ustawa Nr 132 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 poz. 622 art. 3 ustęp 2 pkt. 5 nakłada na gminy obowiązek organizowania ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. W Pani gminie powinna Pani uzyskać odpowiedzi na pytania związane z problemem błąkających się psów, nie tylko bezdomnych. Na gminie spoczywa obowiązek interwencji w przypadkach, przez Panią opisanych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst