Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Proszę o skuteczne działania w doprowadzeniu drogi Pruszków Nadarzyn (ul. Pruszkowska od torów WKD w kierunku Nadarzyna) do stanu umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po tej drodze. Obecny stan zostawia wiele do życzenia. Kiedy nastąpi naprawa uszkodzonej drogi oraz jak wygląda procedura dochodzenia praw, jeżeli na tej drodze doszło do uszkodzenia samochodu w wyniku wjechania w dziurę.

Z poważaniem
Konrad Polański
Konrad Polański

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w obecnych warunkach pogodowych wykonujemy tylko interwencyjne naprawy nawierzchni. Ubytki w ul. Pruszkowskiej były naprawiane w dniach 27.02.-28.02.2006 oraz 06.03.2006. W bieżącym roku Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaplanował położenie nakładki na tym odcinku ul. Pruszkowskiej.
Ażeby uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze powiatowej, należy złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, do którego należy dołączyć:
1. opis okoliczności i przebiegu zdarzenia z określeniem daty zdarzenia, godziny zdarzenia, miejsca zdarzenia (ulica i odcinek), kierunku jazdy, prędkości poruszania się pojazdem, warunków pogodowych z opisem powstałych uszkodzeń samochodu,
2. dokładny szkic miejsca zdarzenia ze zdjęciami miejsca zdarzenia,
3. oświadczenie świadków wypadku niespokrewnionych z poszkodowanym,
4. kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu,
5. kserokopię prawa jazdy kierowcy,
6. informację w jakim zakresie oraz w którym towarzystwie ubezpieczeniowym jest ubezpieczony samochód,
7. informację czy wystąpiono o odszkodowanie z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego auto casco AC,
8. informację o wysokości żądanego odszkodowania wraz z oryginałami faktur za wykonane naprawy samochodu,
9. dokładne informacje o okresie i przebiegu eksploatacyjnym uszkodzonych części,
10. zdjęcia uszkodzonych części samochodu ( w przypadku opony z datą jej produkcji ),
11. zdjęcia uszkodzonego pojazdu,
12. protokół z policji lub dokumentu potwierdzającego zdarzenie wystawiony przez policję.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst