Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Do kogo mam się zwrócić, do jakiej jednostki organizacyjnej, aby uzyskać informację na temat tego, do czyich obowiązków należy odladzanie i odśnieżanie terenu przed budynkiem mieszkalnym i w jaki sposób wyegzekwować, aby ten, do czyich obowiązków to należy tym się zajął.
Ewa

Odpowiedź:

Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 (Dz.U. 05. nr 236 poz. 2008 – tekst jednolity) uprzątanie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości jest obowiązkiem właściciela posesji.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst