Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Niebawem nastąpi termin rekrutacji m.in. do liceów. Bardzo proszę o podanie adresów stron internetowych LO im T. Zana, T, Kościuszki w Pruszkowie oraz LO w Komorowie i Podkowie Leśnej.
Czy jest juz dostępny kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2006/2007?
Ewentualnie pod jakim adresem można go znaleźć?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Anna

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że projekt zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych na rok szkolny 2006/2007 jest dostępny na stronie internetowej: http://www.mazowieckie.pl/kuratorium/rekrutacja .

Podaję adresy internetowe szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski, które można również znaleźć na stronie Powiatu Pruszkowskiego: http://www.powiat.pruszkow.pl :

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie (LO im. Tomasza Zana) – http://www.zan-pruszkow.com
2. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Pruszkowie –
http://www.kosciuch-pruszkow.pl
oraz
3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie – http://www.zstiopruszkow.neostrada.pl
4. Zespół Szkół Nr1 im. St. Staszica w Pruszkowie – http://www.zsnr1-pruszkow.com
5. Zespół Szkół im. Fritjofa Nansena w Piastowie – http://www.lonansen.republika.pl

LO w Komorowie prowadzone jest przez Gminę Michałowice – http://www.komorow.edu.pl , http://www.michalowice.pl

Podkowa Leśna znajduje się w Powiecie Grodziskim. W celu pozyskania informacji o ofercie edukacyjnej w Podkowie Leśnej odsyłam Panią na stronę Powiatu Grodziskiego – http://www.powiat-grodzisk.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst