Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Do dokonania wpisu w księdze wieczystej mojej nieruchomości potrzebne jest parę dokumentów. Jednym z nich jest \\\”WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW\\\”. Wystąpiłem o takowy w ubiegłym roku i oczywiście został on odebrany. Niestety dopiero w tym roku miałem czas zająć się tą sprawą. Po przeczytaniu zawartych w nim informacji wpadłem w osłupienie. Właściwie wszystkie są nieprawdziwe. Po pierwsze 10 lat temu budynek został odebrany a my zameldowaliśmy się i niestety nie zostało to odnotowane w rejestrze gruntów. Po drugie w wypisie z kartoteki budynków Jako materiał wpisano mur gdzie my budowaliśmy w technologii szkieletowej tj z drewna. Rok zakończenie budowy nie został wpisany a jak wspomniałem od 10 lat mamy meldunek pruszkowski co nie jest możliwe bez zakończenia budowy i odebrania budynku. Zadzwoniłem wobec tego do Wydziału Ewidencji gruntów Pani Starostwa gdzie tajemniczy przedstawiciel tegoż wydziału (nie chciał się przedstawić) zaczął opowiadać o jakiejś firmie ze Szczytna, która wygrała przetarg i napisała operat(?) a w ogóle to jeśli chcę aby to sprostowano to mam napisać podanie załączyć znaczek za ileś tam złotych i dołączyć załączniki z nowymi znaczkami to wówczas zostanie to poprawione. Na moje pytanie czemu ja mam płacić za czyjeś błędy i nieuczciwości ów tajemniczy przedstawiciel nie miał argumentów. Może więc Pani będzie w stanie spowodować by te nieprawdy sprostowano nie obciążając mnie jako obywatela karą za błędy i nieróbstwo innych. Pozdrawiam.
Dariusz Walczak

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana zarzuty, dotyczące nieprawidłowych zapisów w rejestrze ewidencji gruntów i budynków dotyczących nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Strumykowej 7, stanowiącej dz. nr ew. 605, uprzejmie informuję:
– prace związane z założeniem ewidencji budynków zostały zakończone w drugiej połowie 2005 r.,
– zgodnie z art. 24a ustawy Prawo Geodezyjne (Dz. U. 00.100.1086 z późń. zm.), projekt operatu opisowo kartograficznego został wyłożony do wglądu osób zainteresowanych,
– zgodnie z art. 24a ust. 6 każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, może w okresie wyłożenia projektu zgłaszać uwagi do tych danych,
– informacja o wyłożeniu projektu została do Pana wysłana na adres zapisany w rejestrze ewidencji gruntów w dniu 6.05.2004 r., ponadto informacje o wyłożeniu projektu podane były w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Starostwie.
– zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy zmiany dotyczące danych objętych ewidencją np. zmiana adresu zamieszkania, właściciel nieruchomości winien zgłosić Staroście w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. W celu zmiany adresu zamieszkania prosimy o złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem z gminy o adresie lub kserokopią dowodu osobistego ze stroną zawierającą wpis dotyczący adresu. Na wniosek należy nakleić znaczki skarbowe w kwocie 5 zł od wniosku i 0,50 zł od każdego załącznika.
– wpisy dotyczące danych budynku po sprawdzeniu w terenie zostaną poprawione z urzędu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst