Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pani Starosto. W dniu wczorajszym ekipa remontowa naprawiała ubytki w kilku miejscach ul. Grodziskiej. Widok jaki zaobserwowałem wraz z mieszkańcami może służyć za scenariusz dalszej części komedii \\\”Miś\\\” Stanisława Barei. Masa bitumiczna była wlewana w ubytki, w których znajdowało się błoto pośniegowe, a wokół panowały zimowe warunki. Działo się to przy kilkustopniowym mrozie. Komentarze jakie słyszałem nie nadają się do cytowania. Czy nie można było wcześniej monitorować stanu drogi aby uniknąć takich sytuacji???? Przecież ta masa w niedługim czasie ponownie ulegnie zniszczeniu. Podległe Pani służby nie dopełniły swoich obowiązków. Proszę o zwrócenie Pani uwagi na ten problem. Mimo tych pobieżnych napraw nadal pozostało wiele ubytków, w których niszczą się pojazdy. Wielokrotnie do uszkodzonych pojazdów była wzywana policja i należy się spodziewać, że do Powiatu wpłynie kilkadziesiąt wniosków o zwrot kosztów naprawy, gdyż ilość uszkodzonych pojazdów jest zastraszająca.
Jacek Bajerski

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana uwagi dotyczące naprawy nawierzchni ul. Grodziskiej w Starej Wsi, uprzejmie informuję, że w dniu 29 grudnia 2005 r. dokonano interwencyjnej naprawy ubytków w nawierzchni na ulicy Grodziskiej. Naprawy dokonano pomimo złych warunków atmosferycznych, ponieważ powstałe w nawierzchni ubytki stwarzały duże zagrożenie dla ruch samochodowego. Gdybyśmy tych napraw nie wykonali z pewnością pogorszyłby się stan bezpieczeństwa na tej drodze. Pragnę Pana poinformować, że wykonawca, wykonujący remont, udzielił gwarancji na wykonane naprawy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst