Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Na początku pragnę pogratulować dobrego wykorzystania środków finansowych z polityki spójności UE dla rozwoju powiatu pruszkowskiego. Jestem mieszkańcem Pruszkowa i cieszy mnie fakt, że projekty powiatu współfinansowane przez EFRR w ramach ZPORR, zostały nakierowane na rozbudowę infrastruktury drogowej. Jednocześnie zawodowo zajmuję się pozyskaniem środków strukturalnych w administracji rządowej. Tym moja radość jest większa.
Pragnę zapytać Panią czy projekty, które uzyskały dofinansowanie EFRR zostały samodzielnie opracowane przez właściwe komórki organizacyjne Starostwa czy zlecali Państwo opracowanie dokumentów (studium wykonalności, analizy techniczne itp.) firmom zewnętrznym. Jednocześnie proszę o informację w jaki sposób zostały obsadzone etaty w Zespole ds. UE (w jaki sposób został wybrany Kierownik Zespołu i inne osoby z nim współpracujące, czy rekrutacja odbyła się na zasadzie konkursu – jeśli tak, to uprzejmie proszę o wskazanie gdzie i kiedy zostały zamieszczone ogłoszenia o rekrutacji).
Łączę wyrazy szacunku!
Marcin

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że Zespół ds. Unii Europejskiej w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego został powołany na mocy Uchwały Nr XXXII/230/2005 Rady Powiatu pruszkowskiego z dnia 21.06.2005 r. Osoby pracujące w tym zespole zostały wyłonione spośród pracowników zajmujących się problematyką funduszy unijnych w Biurze Zarządu Powiatu. Te same zadania zostały im powierzone od dnia 1 lipca 2005 r.
Projekty, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały samodzielnie opracowane przez Zespół ds. Unii Europejskiej Starostwa Powiatu Pruszkowskiego. Dokumenty techniczne typu: projekty budowlane, ekspertyzy, studia wykonalności są opracowywane przez firmy zewnętrzne wyłonione zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Jednocześnie informuję, że rekrutacja na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Starostwie Powiatu Pruszkowskiego od dnia 6 sierpnia 2005 r. odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, która przewiduje umieszczenie ogłoszenia o stanowisku i o naborze kandydatów na to stanowisko w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst