Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzień Dobry!
Chciałam zapytać, czy w strategii organizacyjnej regionu na 2006 rok przewidzieliście Państwo przeciwdziałanie marginalizacji społecznej środowisk objętych tych ryzykiem. Chodzi mi tu głównie o rozwiązania dotyczące dzieci wywodzących się z rodzin patologicznych.
Czy zainteresowani są Państwo w związku z tym współpracą z organizacją pozarządową, która walczy z tym zjawiskiem?
Małgorzata Sikora

Odpowiedź:

Szanowna Pani
Uprzejmie Panią informuję, że Starostwo Powiatu Pruszkowskiego realizując założenia Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego do roku 2025 zaplanowało następujące działania na rzecz rodzin i osób w kryzysie:
1.Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy i ofiar przestępstw. W dniu 8 listopada br. Uchwałą Rady Powiatu Ośrodek został powołany. Aktualnie trwają prace adaptacyjne części nieruchomości w Piastowie przy ul.Popiełuszki 24, gdzie znajdować się będzie siedziba Ośrodka.
2.Prowadzenie specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego dla rodzin z terenu powiatu zagrożonych dysfunkcją przemocą i bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone jest poradnictwo prawne i psychologiczne, uruchomiony jest punkt dla ofiar przemocy ponadto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działa punkt dla dzieci i rodzin uzależnionych od narkotyków.
3.Podjęcie systematycznych działań i rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną poprzez przygotowanie , szkolenie oraz tworzenie rodzin zastępczych nie spokrewnionych i zawodowych.
4. Rozwój i tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o charakterze specjalistycznym i ponadgminnym, w których będzie realizowany program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny w tym terapia pedagogiczna, psychologiczna, rehabilitacja i resocjalizacja.
Zwracam się do Państwa z informacją, że jesteśmy zainteresowani współpracą ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w tym zakresie.

Bliższych informacji na temat realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć może Pani zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie nr telefonu 7381501 do 508.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst