Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Na stronie internetowej przeczytałem, że remont odcinka ul. Sokołowskiej od Sokołowa do al. Krakowskiej finansuje firma Blachy Prószyński. Z czego wynika ta partycypacja prywatnej firmy w kosztach remontu drogi powiatowej, i jaki jest zakres prac.
Sławomir

Odpowiedź:

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późniejszymi zmianami) Firma \”PRUSZYŃSKI\”
Sp. z o.o. zobowiązała się do wykonania remontu nawierzchni bitumicznej na ulicy Sokołowskiej (droga powiatowa nr 01503) na odcinku od
Al. Krakowskiej do granicy Gminy Michałowice o długości 1.900 mb. Remont zostanie wykonany mieszanką mineralno-bitumiczną na szerokości jezdni 6 m o grubości 6 cm.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst