Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pytanie dotyczące oznakowania ulicy Grodziskiej w Starej Wsi:

Szanowna Pani,
Oznakowanie na ul. Grodziskiej zostało niedawno uzupełnione. Chciałbym prosić o poprawne ustawienie znaku na początku Starej Wsi. Chodzi o znak wskazujący drogę główną. Moim zdaniem jest postawiony za daleko i widać go dopiero przy wjeździe na zakręt. Wg mojej wiedzy taki znak powinien stać przynajmniej kila metrów wcześniej aby spełniał funkcje informacyjną.
Czy i jakie są możliwości ustawienia \\\”leżących policjantów\\\” na ul. Grodziskiej, a jeżeli nie, to czy droga ta może stać się drogą gminną i na jakich zasadach.
Konrad Polański

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że znak typu \”T\” wskazujący drogę główną został przestawiony w odpowiednie miejsce w dniu 8.10.br Nie ma możliwości zastosowania progów zwalniających na ul. Grodziskiej gdyż byłoby to niezgodne z \”Wytycznymi…\” Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w tej sprawie oraz \”Projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury\”, w którym zakazuje się budowania progów na drogach głównych i zbiorczych. Drogi takie muszą umożliwiać szybki , niezakłócony dojazd i przejazd pojazdów pogotowia, ratownictwa, straży pożarnej, policji i komunikacji zbiorczej. Droga Nr 01411 ul. Grodziska mogłaby stać się drogą gminą po wystąpieniu gminy do Starostwa Powiatu Pruszkowskiego z propozycją przejęcia w/w drogi.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst