Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Do niemal wszystkich większych miast pod Warszawą docierają ze stolicy podmiejskie autobusy uruchamiane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (np. do Piaseczna, Legionowa, Ożarowa Maz., Otwocka). Dla mieszkańców tych miejscowości dojeżdżających do Warszawy do pracy oznacza to ogromną oszczędność finansową – kupują sieciowy bilet miesięczny ZTM za 90 zł uprawniający do podróży wszystkimi liniami uruchamianymi przez ZTM. Mieszkańcy Pruszkowa są poszkodowani, bo płacą podwójnie – bilet miesięczny do Warszawy na PKP czy WKD to wydatek 92 zł plus miesięczny po Warszawie – 66 zł (razem prawie 160 zł). Kiedy starostwo powiatowe w Pruszkowie rozpocznie rozmowy z ZTM na temat możliwości uruchomienia linii ZTM z Warszawy do Pruszkowa bądź przedłużenia trasy autobusów ZTM kursujących z Warszawy do Piastowa? Dlaczego Pruszków jest jedynym większym miastem pod Warszawą pozbawionym linii ZTM?
Sławek

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zawieranie umów z ZTM na połączenia autobusowe należy do zadań własnych gmin zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z dnia 2001 Nr 142 poz. 1591. W przypadku miasta Pruszkowa zadanie to należy do Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst