Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Czy zastanawiała się Pani co zaproponować kadrze pedagogicznej z ZSA w zamian za likwidację szkoły i co planuje Pani zrobić z tym obiektem?
Janusz

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że 10 lutego br. do Wójtów i Burmistrzów wszystkich miast i gmin naszego powiatu zostało skierowane pismo z załączonym wykazem specjalności zwalnianych nauczycieli, celem rozpatrzenia możliwości ich zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych.
Także dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski zostali poproszeni o zatrudnianie – w miarę potrzeb i możliwości – kadry likwidowanej szkoły.
Dwoje nauczycieli otrzymało propozycję zatrudnienia w gimnazjum w Piastowie, dwoje w liceum w Pruszkowie, dwoje w zespole szkół w Piastowie.
Ponadto jeden nauczyciel skorzystał z uprawnienia do emerytury, dwoje posiadało i nadal posiada drugie miejsce zatrudnienia w pełnym wymiarze, znaczna grupa nauczycieli zatrudniona była w Zespole na część etatu, na czas określony.
Pragnę jeszcze zaznaczyć, że politykę zatrudnienia w szkołach prowadzą dyrektorzy.
Wszystkie powyższe działania Zarządu Powiatu wynikały z troski o zwalnianych nauczycieli i miały na celu pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst