Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Szanowna Pani,
Dlaczego do Pruszkowa nie ma połączenia autobusowego, mam na myśli autobusy ZTM a nie prywatnych przewoźników, a to jest powodem, że mieszkańcy Pruszkowa są \\\”skazani\\\” na kupowanie dwóch biletów miesięcznych jeśli dojeżdżają do W-wy. Czym Pruszków różni się np. od Piastowa gdzie kursują przynajmniej dwie linie autobusowe?
Jolanta

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zawieranie umów z ZTM na lokalny transport zbiorowy należy do zadań własnych gmin zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. Nr 142 poz. 1591. W przypadku miasta Pruszkowa uruchomienie komunikacji miejskiej jest w gestii Prezydenta Miasta Pruszkowa. Uruchomienie takiej linii wiąże się z poniesieniem dużych nakładów finansowych z budżetu miasta.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst