Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Dzien dobry. Od dluzszego czasu trwa postepowanie w sprawie odszkodowania zwiazanego z uszkodzeniem samochodu na drodze nalezacej do Powiatu
Pruszkowa. Ponad dwa tygodnie temu wyslalem wymagane dokumenty (faktury) i do tej pory nie otrzymalem odpowiedzi. Dla ulatwienia podam numer jednego z
pism WI-5424/342/2004 z dnia 01.10.2004. Pozdrawiam i czekam na jakis ruch z Panstwa strony.
Adam M.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie wyjaśniam, że po uzupełnieniu przez Pana wniosku o brakujące faktury, sprawa została przekazana biegłemu rzeczoznawcy motoryzacyjnemu z firmy A&K Ekspert Sp. z o.o., członkowi
Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych \”POLEKSMOT\”, aby wydał opinię na temat zakresu uszkodzeń w pojeździe, które powstaly w
okolicznościach wskazanych przez Pana. Rzeczoznawca dokona oceny powstałej szkody z uwzględnieniem stanu nawierzchni, obowiązującej prędkości oraz rodzaju i rozmiaru uszkodzeń w dniu powstania szkody.
Następnie, zgodnie z regulaminem rozpatrywania wniosków o odszkodowanie komunikacyjne, dokumenty zostaną skierowane do Komisji ds. rozpatrywania
wniosków o odszkodowanie komunikacyjne w celu uzyskania opinii. Po wydaniu opinii przez Komisję sprawa zostanie bezzwłocznie skierowana do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego. O decyzji Zarządu zostanie Pan
powiadomiony na piśmie.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiazującymi przepisami w sprawach wypłaty odszkodowań zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst