Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Pytanie do starosty

Pytanie:

Pod koniec kwietnia została podjęta uchwała o przestrzennym zagospodarowaniu terenu dla g. Nadarzyn, na początku kwietnia złożyliśmy prośbę o wydanie decyzji o warunkacha zabudowy gdyż chcemy ubiegać się o
pozowlenie na budowę; w chwili obecnej odmówiono nam wydania takiej decyzji.
Co należy zrobić aby otrzymać taką decyzję?
Beata

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję Panią, że aby uzyskać pozwolenie na budowę obiektu należy spełnić następujące warunki:
1. W przypadku braku zatwierdzonego planu miejscowego inwestor musi uzyskać od gminy ostateczną decyzję o warunkach zabudowy.
2. W przypadku, gdy plan miejscowy obowiązuje nie ma obowiązku występowania o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy. Nalezy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst