Dane meteorologiczne

Powiat Pruszkowski przystąpił do programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020 realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Efektem tych działań było otrzymanie dotacji na zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej.

Stacja powstała w Parzniewie, w gminie Brwinów i służy prognozowaniu pogody, obserwacji klimatu oraz jest źródłem wiedzy o zróżnicowanych procesach zachodzących w atmosferze.

Pomiary można odczytywać na stronie
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
System Monitoringu Suszy Rolniczej
pomiar Parzniew:

http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Parzniew

logo mazowsze

stacja meteo na fb