Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Małgorzata Janowska

P.O. NACZELNIKA BIURA RADY

Małgorzata Janowska

e-mail: malgorzata.janowska@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-14-83

Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

  • prowadzenie dokumentacji pracy Rady Powiatu oraz komisji Rady Powiatu, w tym merytoryczne i techniczne przygotowanie, czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem oraz dokumentowaniem sesji Rady Powiatu oraz posiedzeń komisji Rady Powiatu;
  • prowadzenie rejestru uchwał Rady Powiatu oraz ich przechowywanie i publikacja;
  • prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi;
  • wykonywanie pozostałych zadań z zakresu obsługi Rady Powiatu wynikających z przepisów prawa w tym ustaw i statutu powiatu;
  • opracowywanie informacji i sprawozdań z zakresu działania biura.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst