Zdzisława Zielińska

Wicestarosta Pruszkowski, KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Zdzisława Zielińska

Wicestarosta Pruszkowski, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.