Zbigniew Rzeczycki

Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

Zbigniew Rzeczycki

e-mail: zrzeczycki@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 55