Zbigniew Rzeczycki

Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego

Zbigniew Rzeczycki

e-mail: sekretarz@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 29

Sekretarz powiatu zajmuje się organizacją pracy starostwa oraz prowadzi nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, a w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminów, zarządzeń starosty oraz obowiązujących instrukcji, a także wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez starostę lub zarząd powiatu.