Urszula Wojciechowska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, KWW Dobro Wspólne

Urszula Wojciechowska

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.