Urszula Wojciechowska

Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski

Urszula Wojciechowska

Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu i Finansów