Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Witold Dąbrowski

Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu

Witold Dąbrowski

e-mail: witold.dabrowski@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-14-14

 

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu należy kompleksowa obsługa starostwa,
a w szczególności:

  • zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania starostwa;
  • administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów;
  • gospodarowanie składnikami majątkowymi starostwa;
  • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej;
  • koordynowanie procesu udostępniania informacji publicznej;
  • organizacja, nadzór i realizacja zdań wynikających z bhp i ppoż.;
  • archiwizacja dokumentacji urzędowej.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst