Witold Dąbrowski

Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu

Witold Dąbrowski

e-mail: wdabrowski@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 14 14

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Urzędu należy kompleksowa obsługa urzędu,
a w szczególności:

  • archiwizacja dokumentacji urzędowej;
  • administrowanie bezpieczeństwem informacji;
  • gospodarowanie składnikami majątkowymi starostwa;
  • administrowanie i utrzymanie powiatowych obiektów administracyjnych;
  • sprawy kadrowe;
  • zamówienia publiczne;
  • obsługa informatyczna;
  • prowadzenie biura rzeczy znalezionych.