Wanda Ilska

Naczelnik Wydziału Architektury

Wanda Ilska

e-mail: architektura@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 90

Do zakresu działania Wydziału Architektury należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, a także opiniowanie i uzgadnianie spraw z zakresu planowania przestrzennego.