Stanisław Dymura

Przewodniczący Rady Powiatu, KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Stanisław Dymura

Przewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.