Krzysztof Rymuza

Wicestarosta, Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Krzysztof Rymuza

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Członek Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Członek Komisji Budżetu i Finansów