Krzysztof Rymuza

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Krzysztof Rymuza

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu i Finansów