Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Łukasz Kamiński

Kierownik Zespołu Informatyki

Łukasz Kamiński

e-mail: informatycy@powiat.pruszkow.pl

Podstawowym celem działania Zespołu Informatyki jest zapewnienie właściwej obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych w Starostwie;
 • zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi Starostwa;
 • instalacja, konfigurowanie i aktualizowanie oprogramowania zainstalowanego na komputerach użytkowników;
 • monitoring oraz zapewnienie łączności pomiędzy punktami brzegowymi infrastruktury informatycznej;
 • wspomaganie użytkowników, w tym usuwanie awarii lub innych problemów związanych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem użytkowanym w Starostwie;
 • administrowanie serwisów: internetowych, intranetowych oraz BIP;
 • obsługa poczty elektronicznej w zakresie utrzymania sprzętowego i komunikacyjnego, a także dbanie o odpowiedni poziom szkolenia stanowiskowego;
 • sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną sprzętu komputerowego, a w szczególności jego bieżące serwisowanie i naprawa;
 • współpraca z dostawcami, serwisantami sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz dostawcami usług sieciowych;
 • nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania;
 • analizowanie potrzeb oraz zapewnienie zaopatrzenia Starostwa w sprzęt komputerowy, oprogramowanie, urządzenia sieciowe;
 • przygotowywanie projektu wydatków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na rok następny oraz planu wydatków na rok bieżący;
 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniach na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania lub świadczenie usług we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa;
 • archiwizacja i zapewnienie bezpieczeństwa danych;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej systemów informatycznych.
Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst