Paweł Zacny

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa

Paweł Zacny

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.