Paweł Siekierko

KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Paweł Siekierko

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.