Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Paweł Siekierko

KKW Platforma, Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Paweł Siekierko

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst