Paweł Kostrzewski

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Paweł Kostrzewski

e-mail: pawel.kostrzewski@powiat.pruszkow.pl
tel. 22 738-14-64

Wydział Inwestycji i Drogownictwa zajmuje się w szczególności:
– prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych
– nadzorem nad utrzymaniem dróg powiatowych, w tym koordynowaniem w pasie drogowym robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających