Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wojciech Wójcik

p.o. Naczelnika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa

Wojciech Wójcik

e-mail: pawel.kostrzewski@powiat.pruszkow.pl
tel. 22 738-15-68

Wydział Inwestycji i Drogownictwa zajmuje się w szczególności:
– prowadzeniem spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych
– nadzorem nad utrzymaniem dróg powiatowych, w tym koordynowaniem w pasie drogowym robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst