Monika Sawicka

KW Prawo i Sprawiedliwość

Monika Sawicka

Członek Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.