Monika Sawicka

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Monika Sawicka

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Administracji i Prawa

tel. kom. 507 172 736