Monika Olczyk-Twardowska

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Monika Olczyk-Twardowska

e-mail: molczyk@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 15 18

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

  • wykonywanie zadań powiatowej służby geodezyjnej i kartograficznej;
  • gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości;
  • gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.