Mirosław Chmielewski

Członek Zarządu

Mirosław Chmielewski

Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę

Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają bezpośrednio:

  • Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska;
  • Wydział Funduszy Zewnętrznych;
  • Wydział Architektury;
  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Wydział Obsługi Urzędu – w zakresie administrowania nieruchomościami powiatowymi;
  • Zespół Informatyki.

 

Kontakt:
telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47