Mirosław Chmielewski

Członek Zarządu

Mirosław Chmielewski

Etatowy członek zarządu wykonuje wyznaczone zadania na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania wskazane przez starostę

Etatowemu Członkowi Zarządu podlegają bezpośrednio:

  • Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska ( w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury i drogownictwa)
  • Wydział Obsługi Urzędu ( w zakresie administrowania nieruchomościami powiatowymi)

Kontakt:
telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47