Michał Landowski

Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego

Michał Landowski

Sekretarzowi podlegają służbowo bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:

  • Wydział Obsługi Urzędu – z wyłączeniem administrowania nieruchomościami powiatowymi;
  • Wydział Obsługi Mieszkańców;
  • Zespół Informatyki.

e-mail: sekretarz@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-15-55