Michał Landowski

Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego

Michał Landowski

Sekretarzowi podlegają służbowo bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:
– Wydział Obsługi Urzędu – z wyłączeniem administrowania nieruchomościami powiatowymi
– Wydział Obsługi Mieszkańców
– Zespół Informatyki
– Zespół Kadr
e-mail: sekretarz@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-15-55

Skip to content