Małgorzata Kucharska

Sekretarz Powiatu

Małgorzata Kucharska

Sekretarzowi podlegają służbowo bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Pruszkowie:

  • Wydział Obsługi Urzędu – z wyłączeniem administrowania nieruchomościami powiatowymi;
  • Wydział Obsługi Mieszkańców.