Małgorzata Kucharska

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

Małgorzata Kucharska

e-mail: edukacja@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 14 40

Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Sportu należy w szczególności:

  • prowadzenie spraw związanych z budżetem, ewidencją szkół i placówek oświatowych;
  • współdziałanie z sądami powszechnymi w zakresie kierowania nieletnich do placówek wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  • realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.