Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Małgorzata Zielonka

Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego

Małgorzata Zielonka

e-mail: skarbnik@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-14-04
fax: 22 728-92-47

Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu Powiatu. Do zadań i kompetencji skarbnika Powiatu należy prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad terminową realizacją zobowiązań finansowych Powiatu oraz ich zaciąganie w sposób zgodny z przyjętym budżetem oraz dostosowany do jego bieżącego wykonania.

Skarbnikowi podlega służbowo bezpośrednio Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst