Lidia Truszkowska

Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego

Lidia Truszkowska

e-mail: skarbnik@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 14 04

fax: 22 728 92 47

Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu. Do zadań i kompetencji skarbnika powiatu należy prowadzenie gospodarki finansowej i nadzór nad terminową realizacją zobowiązań finansowych powiatu oraz ich zaciąganie w sposób zgodny z przyjętym budżetem oraz dostosowany do jego bieżącego wykonania.

Skarbnikowi podlega służbowo bezpośrednio Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.