Agnieszka Kuźmińska

Członek Zarządu, KWW Dobro Wspólne

Agnieszka Kuźmińska

Członek Zarządu Powiatu, członek Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, członek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.