Agnieszka Kuźmińska

Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski

Agnieszka Kuźmińska

Komisja Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Rewizyjna