Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Krzysztof Rymuza

Starosta Pruszkowski

Krzysztof Rymuza

Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowych Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

Starosta sprawuje:
– zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
– funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
– funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
– funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.
Staroście podlegają:
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
BIURO ZARZĄDU
BIURO RADY
ZESPÓŁ KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ
ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTA
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
GEODETA POWIATOWY
PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
GEOLOG POWIATOWY
POWIATOWY URZĄD PRACY

Kontakt:

email: starosta@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
telefon: (22) 738 14 08
Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00.
Zapisy prowadzi Sekretariat – tel. 22 738 14 08.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst