Krzysztof Rymuza

Starosta Pruszkowski

Krzysztof Rymuza

Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa, organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa, kieruje bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentuje Powiat na zewnątrz. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Etatowych Członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika oraz Kierowników komórek organizacyjnych.

Starosta sprawuje:
– zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży;
– funkcję szefa obrony cywilnej powiatu;
– funkcję organu właściwego w sprawach obronności;
– funkcję organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

Kontakt:

email: starosta@powiat.pruszkow.pl
adres: ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, III piętro – sekretariat
telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

Starosta przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00.
Zapisy prowadzi Sekretariat – tel. 22 738 14 08.