Krzysztof Rymuza

Wicestarosta

Krzysztof Rymuza

Od 1.12.2014 Wicestarosta Pruszkowski.

Radny Powiatu Pruszkowskiego w latach 1998 – do chwili obecnej (od I do V kadencji).

W latach 1994-2014 Dyrektor Szpitala Kolejowego im. dr. med. W. Roeflera w Pruszkowie, następnie Prezes Szpitala Praskiego Sp. z o.o. (2014). Prezes Rady Nadzorczej Szpitala Grochowskiego (2013-2014). Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Raszynie (2014). Wieloletni działacz Okręgowej Izby Lekarskiej, delegat przez IV kadencje.

Z wykształcenia lekarz, ale ukończył również ekonomiczne studia podyplomowe, w tym MBA.

Wicestarosta wykonuje zadania wyznaczone przez starostę na podstawie udzielonych upoważnień, kieruje, nadzoruje i koordynuje pracę podległych komórek organizacyjnych oraz inne zadania powierzone przez starostę.

Wicestaroście z racji podziału czynności, podlegają bezpośrednio:

  • Wydział Architektury;
  • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Zespół Ochrony Zdrowia.

Wicestarosta nadzoruje ponadto działanie następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;
  • Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie.

Kontakt:
e-mail: wicestarosta@powiat.pruszkow.pl
telefon: (22) 738 14 08, fax: (22) 728 92 47

Wicestarosta przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 14.00-16.00.
Zapisy prowadzi Sekretariat tel. 22 738 14 08.