Katarzyna Klimaszewska

Prawo i Sprawiedliwość

Katarzyna Klimaszewska

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Komisji Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego