Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Marzena Bonikowska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Marzena Bonikowska

e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.pruszkow.pl
tel.: 22 738-14-50

Miejsce urzędowania: Pruszków, ul. Drzymały 30, pokój nr 102 (I piętro)

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: godz. 9:00 – 17.00,
wtorek-piątek: godz. 9:00 – 15.00

Do zakresu działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności wykonywanie zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz w przepisach odrębnych. Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście i ponosi przed nim odpowiedzialność. Rzecznik w terminie do dnia 31 marca każdego roku przedkłada staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst