Katarzyna Figiel

KKW PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Katarzyna Figiel

Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.