Kamila Sikorska

Geolog Powiatowy

Kamila Sikorska

e-mail: ksikorska@powiat.pruszkow.pl

tel.: 22 738 14 79

Do zakresu działania Geologa Powiatowego należą zadania z zakresu administracji geologicznej pierwszej instancji. Geolog Powiatowy podlega bezpośrednio staroście.